Post

Tagalog Jokes: Sigawan

TATAY: Junior! Lahat ng ssbihin ko isigaw mo!. BARIL!! Sigaw!!
-
-
-
JR: BARIL!!
-
-
-
TATAY: BALA!!
-
-
-
JR: BALA!!
-
-
-
TATAY: ARMALITE!!
-
-
-
JR: ARMALITE!!
-
-
-
TATAY: LALAKI!!
-
-
-
JR: Asaan ^_<

Share Button

Like TESDA Online Course Free