Post

Feeling gwapo

wag po natin sisihin ang mga salamin...

dahil ang mga mukha lang po natin ang talaga lang gumugulat sa atin....

tulad lang po ng nangayari sa akin kagabi.... gulat na gulat po ako
sa nakita ko sa salamin na ako pala yung guwapong yun..

Share Button

Like TESDA Online Course Free