Post

Tagalog Jokes..: 2nay n kaibigan..!

Ang tunay na kaibigan,dapat nagtutulungan,KAPAG nadapa ka,tutulungan kita ,KAPAG nadapa ka ulit ,itatayo kita " KAPAG nadapa ka ulit ..... sisipain na kita !!!KINARIR MU naman !! paulit-ulit !??? close kayo ng lupa !? oh jan kna !!! ibaon pa kita "!

Share Button

Like TESDA Online Course Free