Post

Tagalog Jokes.: Nose triviaKULAS: Kung matalino ka talaga, eh bakit dalawa ang butas ng ilong natin?
PEDRO: Yun lang, hindi mo pa alam? Siyempre, para makahinga tayo habang nililinis natin ang isa.

Share Button

Like TESDA Online Course Free