Post

Walang Utak

Sa swimming pool gate…

Guard:Sir,maliligo po kayo?

Vice:Ay!hindi!maghihilamos lang ako…..Magkano ba bayad?

Guard: sa entrance po?

Vice:Ay!hindi!sa exit!!!kita mo namang papasok palang ako,diba? walang utak.

Guard: ako po?

Vice: hindi,yong pool!

Share Button

Like TESDA Online Course Free