Post

Juan on Utang

ALE:Juan saan ang nanay mo?

JUAN:Bkit nyo po cya hnhnap? tungkol po b saan?

ALE: tungkol sa utang...

JUAN:Wala po cya umalis.

ALE: ... Na babayaran ko.

JUAN: Pero Bumalik na Kanina

Share Button

Like TESDA Online Course Free