Post

Ang Itlog

may pari bumili ng 6 na dosenang itlog para
ipamigay sa mga mahihirap.. iniwan nya ito sa harap ng simbahan upang buksan sandali ang gate ngunit pagbalik nya ay wala na na ang mga ito. kaya nung nag misa sya..

PARI: tumayo ang mga may itlog.

( tumayo lahat ng mga lalake )

PARI: ang ibig kong sabihin ay yung mga nakakita ng itlog.

( tumayo lahat ng mga babae )

PARI: hindi po..ang ibig kong sabihin ay yung
nakakita ng mga itlog ko.

( tumayo ang mga madre )

Share Button

Like TESDA Online Course Free