Post

Fairytales

LOLA: Iho, ako ay isinumpa. Isa akong prinsesa. Kung ako ay iyong hahalikan ng 15 minuto babalik ako sa maganda kong anyo at tuluyang mapuputol ang sumpa.

(Makaraan ang 15 mins...)

LALAKE: Yan, tapos na. Bakit di ka pa rin nagpapalit ng anyo?!

LOLA: Ilang taon ka na iho?

LALAKE: 30 na ho.

LOLA: Yang tanda mong yan naniniwala ka pa sa fairy tale?

Share Button

Like TESDA Online Course Free