Post

Nag-shopping si Nanay

Dinalaw ng anak yung tatay niya sa kulungan..

TATAY: Anak, bakit ikaw lang mag-isa ang dumadalaw
sakin dito? Bakit hindi mo kasama ang nanay?

ANAK: Tay, nagsha-shopping po si inay…

TATAY: Aba ang dami yatang pera ng nanay mo, san
naman siya kumuha ng pera?

ANAK: Yung pabuya po sa inyo.

Share Button

Like TESDA Online Course Free