Post

Math Class

Teacher: Find the value of " X "
-
-
-
Juan: Aysus!! Ma'am hindi na dapat hinahanap ang value ng X,
X na nga eh! Dapat ang ituturo mo po sa amin, kung paano
mag MOVE ON!! Hindi kung anu-ano ang ipinapaalala mo po sa amin!
past is Past ! No need to discuss..

Share Button

Like TESDA Online Course Free