Post

addict at GRO

ADDICT:Payag ka na bang magpakasal sa akin? 
GRO:Oo pero ok lang ba sa iyo kung meron akong past? 
ADDICT:Ok lang, wala naman akong future eh!

Share Button

Like TESDA Online Course Free