Post

payabangan ng aso

JOSE:Alam mo b na nauutusan ko ang aso ko n bumili ng dyaryo para sa akin! 
JUAN:Alam ko. 
JOSE:Pano mo nalaman? 
JUAN:Knuwento skin ng aso ko!

Share Button

Like TESDA Online Course Free