Post

today quotes

“Hindi ako tamad, hindi ko lang alam kung saan ibubuhos kasipagan ko.”

If the Darwinian theory of evolution is true, …that, man evolved from apes, why are there people na mukhang kabayo…

Hindi ba dahilan ng pagbaha’ sa panahon ni Noah ay dahil pinutol niya ang mga puno’ para gumawa’ ng pagkalaki-laking  arko? Ano kaya’ sa tingin nyo?

What is the longest sentence ?     . . .What ?
Life sentence . . .   (imprisonment)

Remember that life is but a dream.  Laughter is the best medicine. ‘Di na kailangan ang reseta at doctor’s consultation fee.  It’s FREE ! Laugh a lot and be healthy.

Share Button

Like TESDA Online Course Free