Post

Boom Panes

"kung ang America at Pilipinas ay Phil-am"

Anu naman ang Bombay at Japan??

Eh di Bom-Panese!!!!

Share Button

Like TESDA Online Course Free