Post

Break-up Story


BOY: Ayoko nA sayo.. BReak nA Tau.

GIRL: o siGe baBAwiin kO nA YunG ReLO sinG-sinG aT kwinTAs nA biniGay kO. Sau!!

BOY: pAnu Naman yunG duGonG nai-donate kO NunG NaospiTaL kA.. MabaBAwi kO bA Yun?

GIRL:(DinukOT anG NAPKIN sAbAy BaTo sA mukha ni BOY) oh ayAn huHuLug huLuGAn nALAnG kiTa MONTHLY.!

Share Button

Like TESDA Online Course Free