Post

BreakFast

DONYA: bilang bagong katulong ka dito, gusto kong malaman mo na ang almusal dito ay alas sais empunto!

KATULONG: wag po kayong mag-alala donya,kapag hindi pa po ako gising ng mga oras na yun,mauna na po kayong mag-almusal.

Share Button

Like TESDA Online Course Free