Post

Miriam Defensor Santiago Jokes

"Kung pangit ka at mahilig kang mag-selfie, sabihin mo na lang na lahat ng pictures mo ay wacky,"

"Kapag may nakita kang gwapo o maganda sa isang party, kapag nilapitan mo siya at sinabing mong 'Mayaman ako, pakasalan mo ako,' ang tawag doon ay direct marketing."

"Kapag pinadala mo ang kaibigan mo para sabihin sa kanya na mayaman ka at gusto mo siyang pakasalan, ang tawag doon ay advertising."

"Kapag nakuha mo ang number niya at tinawagan mo sa telepono kinabukasan para sabihing mayaman ka at gusto mo siyang pakasalan, ang tawag diyan ay telemarketing."

"Kapag nilapitan ka ng gwapong lalaki, magandang babaeng iyon, at sinabi sa iyo na, 'Mayaman ka, gusto mo ba akong pakasalan?' Ang tawag doon ay brand recognition.

"And finally kung sinabi ng isang lalaki sa isang babae na, "Mayaman ako, pakasalan mo ako,' at sinampal siya ng babae, ang tawag doon ay customer feedback."

Share Button

Like TESDA Online Course Free