Post

Ataol

Ito ang tawag sa huling tirahan mo..!

Walang Kitchen.
Walang CR.
Walang Sala.
Ngunit meron namang higaan at Mirror.

Share Button

Like TESDA Online Course Free