Post

Hapon

Sumakay ng taxi ang hapon.

Nakakita siya ng Honda
Hapon: O Honda...Honda made from Japan, very very fast...

Nakakita siya ng Suzuki...
Hapon: O Suzuki....Suzuki made from Japan, very very fast...

Nakakita  naman siya ng Toyota...
Hapon: Oh...Toyota, from japan also...very fast too...

Pagbaba niya ay siningil siya ng drayber ng 1 thousand.
Hapon: 1 thousand? Why so expensive?

Drayber: Taxi meter made from da Philippines, very very fast.

Share Button

Like TESDA Online Course Free