Post

Wife & Husband Jokes

Wife: Hon, good news buntis ako!

Biglang nabadtrip ang lalaki.

Husband: Anong good news don?

Wife: Bakit hindi ka ba masaya sa magiging baby natin?

Husband: Paano ako magiging masaya? Nakalimutan mo na bang baog ako?

Share Button

Like TESDA Online Course Free