Post

Juan as Accountant

Si Juan na isang accountant ay napilitang mag apply ng trabaho sa isang maliit na kumpanya dahil matagal na siyang tambay.

Ngayon ang araw ng kanyang interview. Nalaman nya sa secretary na problemado ang may-ari ng kumpanya at sya ang mag-iinterview kay Juan.

May-ari: (mukhang problemado) Ahhh....Mr.
Juan dela Cruz, please come in and have a seat.

Juan: Thank you very much, Sir! (medyo
kinakabahan.)

May-ari: Alam mo, talagang kailangang-kailangan ko ng accountant ngayon dahil masyado na akong namomroblema sa dami ng aking mga iniisip dahil lumalaki itong kumpanya. Gusto ko ng accountant para siya na ang mamroblema sa
financials ng kompanya at handa ko syang
paswelduhin ng sandaang libong piso bawat buwan.

Nagulat at natuwa si Juan dahil sa laki ng
sweldong ibibigay ng may-ari. Kaya't sya'y
nagpakitang gilas.

Juan: Kung gayon, handa po akong tanggapin kahit anong problemang nais nyong problemahin
ko.

May-ari: Sige, tanggap ka na at pwede ka nang mag-umpisa sa lalong madaling panahon.

Juan: (Tuwang-tuwa) Sir, nagtataka lang po ako kung bakit kaya nyong magpasweldo ng ganoong kalaki gayong maliit lang po itong kumpanya natin?

May-ari: Yan ang una mong problema!

Share Button

Like TESDA Online Course Free