Post

INA.anak nagtataas ka ba naman ng kamay mo kapag nagtatanong teacher mo?
ANAK..Opo nay kagaya lang kanina..
INA..(Nasiyahan)..galing naman.ano ba tinanong
niya..
ANAK.kung sino daw sa mga nanay namin ang nagsusugal..

hahahahaha!


Share Button

Like TESDA Online Course Free