Post

Tagalog jokes: camel in iraq

Isang U.S. Major ang na-stationed sa isolatedna Kampo sa Iraq. Kinabukasan, habang mayispection, napansin ng Major ang isang camel na nakatali sa likuran ng Barracks. Nagtanong siya sa Sergeant kung bakit may alagang camel sa Kampo.
SGT: Major, dito sa kampo, masyadong malayo ang bayan kaya't kung sinuman ang gustong makatikim ng ligaya, nandito naman ang camel.
Major: Bawal mag alaga ng hayop dito sa Kampo pero kung para sa 'morale' ng mga Troops, it's okey with me.
Makalipas ang anim na buwan, hindi na makatiis ang Major kaya't tinawag ang Sarhento.
Major: Dalhin mo dito sa tent ang camel. Walang nagawa ang Sarhento kaya't dinala ang camel sa loob ng tent. Makalipas ang 15 minutes, lumabas ang Major na nakangiti.
Major: Sergeant, ganito ba ang ginagawa ng mga Troops pag nalulungkot sila?
Sergeant: Hindi po Sir, sinasakyan nila ang camel papunta sa bayan para makahanap ngmga babae!

Share Button

Like TESDA Online Course Free