Post

ulam Feat. pedro & juan

Pedro: Alam mo, yung pusa namin,
kahit nakalagay sa lamesa at walang takip
ang ulam namin, hindi kinakain!
Juan: Maniwala ako?! 
Pedro: Totoo!
Juan: Ano ba ang ulam nyo?
Pedro: Asin!

Share Button

Like TESDA Online Course Free