Post

valentines

Lord,

Kung wala kayong ibibigay na ka-date sa akin ngayong valentines...
Please...

dapat lahat ng friends ko wala din!!!!

Share Button

Like TESDA Online Course Free