Post

titser na tanga

Titser: kung panay ang salita mo at hindi ka maintindihan ng kausap mo... ikaw ay isang TANGA!!! Naiintindihan nyo ba ako???

Mga estudyante: HINDI po!!!! :)

Share Button

Like TESDA Online Course Free