Post

"Experiment ni juan"

Pinutol ni juan ang mga paa ng palaka at cnigawan..

Talon!!

Hndi it0 tumal0n!

C0NCLUSI0N nya:
kapag wala ng paa ang palaka, nagiging bingi na it0. .

Share Button

Like TESDA Online Course Free