Post

Sa impyerno

Satanas: Papipiliin kita ng gusto mong parusa sa yo!!! mamili ka sa tatlong kuwarto ng kaparusahan!!
Binuksan ang unang kuwarto, isang lalaki ang nakakadena habang unti unting lumulubog sa dagat ng apoy..
Boy: ayoko diyan!!!
Binuksan ang pangalawang kuwarto: isang lalaki ang nakakadena nilalatigo!!
Boy: ayoko riyan!!!
Binuksan ang pangatlong kuwarto: isang matandang lalaki nakakadena habang bini-bj ng isang magandang babae.
Boy: Diyan!!! dyan ako dapat!!!
Satanas: (kinalabit ang magandang babae) May kapalit ka na!!!

Share Button

Like TESDA Online Course Free